Plan-S

Plan-S

Thallia groep werkt samen met diverse samenstellingen uit architecten-coöperatie Plan-S, een samenwerkingsverband tussen architecten, stedenbouwkundigen en landschapsarchitecten en denktank voor architectuur, ruimtelijke ordening en maatschappij.

www.pln-s.nl

Plan-S logo

Concept doorsnede Eindhoven FLOWS | PLAN-S / BEELEN CS architecten Eindhoven
Concept 18 Septemberplein Eindhoven | PLAN-S / BEELEN CS architecten Eindhoven
Concept overzicht Eindhoven FLOWS | PLAN-S / BEELEN CS architecten Eindhoven
Concept situatie Eindhoven FLOWS | PLAN-S / BEELEN CS architecten Eindhoven