Financiering

financieringsvorm

Het exploitatieplan geeft de investeringsbehoefte aan en geeft de basis voor lasten die gedragen kunnen worden en binnen welke tijd investeringen terugverdiend kunnen worden.

Afhankelijk van de aard van het project worden één of meerdere financieringsvormen gekozen. Te denken valt aan hypothecaire leningen, deelnames, huurkoop en crowd funding. Daarnaast kan gekozen worden tussen aflossen of aflossingsvrije leningen.

bemiddeling

Thallia groep bemiddelt bij het vinden van de juiste financiering. We begeleiden projecten bij het vinden van investeerders en we brengen de mogelijkheden van financiering in kaart.

Herbestemming Sint-Andreaskerk Melick I Thallia groep Weert - Eindhoven

cofinanciering

Mocht de exploitant de ontwikkeling niet zelf geheel kunnen of willen financieren dan zal er gekozen moeten worden voor een (co-)financier. Er bestaan diverse soorten investeerders. Naast traditionele banken doen we zaken met vermogende particulieren, beleggingsorganisaties en projectontwikkelaars.

kosten voorfinancieren

Veel financiers stappen pas in een project nadat alle benodigde vergunningen verstrekt zijn. De planfase is dan al volledig afgerond en kosten voor planontwikkeling en het vergunningstraject zijn voor rekening van de opdrachtgever.

turn key projecten

Er zijn ook partijen, zoals veel zorgondernemers, die een project turn key afnemen, dus pas na voltooiing van alle bouwwerkzaamheden. In dat geval zal ook de uitvoering voorfinanciering nodig hebben.

subsidiemogelijkheden

Na onderzoek van de subsidiemogelijkheden bij de diverse overheden (gemeente, provincie, rijk en EU) en particuliere subsidieverstrekkers, wordt als dat nodig en wenselijk is het plan aangepast en klaar gemaakt voor de subsidieaanvraag. Vervolgens wordt het subsidieaanvraagtraject verzorgd en begeleid.

Kerk aan de lange haven, Schiedam - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

Plan

Ontwikkeling inbreidingslocatie Soerendonk | Thallia groep Weert - Eindhoven

Professionele planvorming in ontwerp, stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, bestemmingsplan wijzigingen en vergunningprocedures van idee tot uitwerking.

Lees verder >>

Gebruiker

Infomatie avond Zorgwoningen Budel | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

De gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming.

Lees verder >>

Exploitatie

3D impressie - gezondheidscentrum met woonzorg complex, Stramproy | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

Opzetten van een exploitatieplan, doen van haalbaarheidsonderzoeken en het zoeken naar en overleggen met een of meerdere passende exploitanten.

Lees verder >>