Gebruikers

functie en gebruiker

De keuze voor een bepaalde gebruiker bepaalt het plan. Anders gezegd, de functie van een gebouw is gekoppeld aan een gebruiker of groep gebruikers.

Keuze voor enkel een functie laat nog veel zaken onbepaald. Wie gaan we huisvesten? Hotelgasten of arbeidsmigranten? Een vereniging of bedrijf? Een woongroep voor mindervaliden, voor jeugdzorg, of voor bijvoorbeeld dementerenden?

ruimte eisen

Iedere soort gebruiker legt weer andere eisen aan een gebouw, vanuit regelgeving en met verschillende ruimte eisen. Sommige gebruikerstypen stellen vergelijkbare eisen aan wat voor ruimtes er nodig zijn waardoor een plan makkelijker flexibel ontworpen kan worden.

 

duurzame toekomst

Thallia groep ontwikkelt plannen met het oog op de behoeften van de (nieuwe) gebruikers, maar houdt ook rekening met toekomstige wensen en mogelijkheden.
In de meest ideale situatie ontstaat een gebouw dat in de toekomst niet meer ingrijpend verbouwd hoeft te worden en dat in de loop van de tijd verschillende functies kan vervullen.

Een gebouw is duurzaam wanneer het niet na een paar jaar al van gebruiker of functie hoeft te veranderen. Een nieuwe functie moet minimaal 10 jaar stand houden.
Horeca is vaak een zwakke keuze wat betreft de lange adem, een zorgfunctie geeft in deze tijd veel meer zekerheid.

Het is niet altijd eenvoudig een juiste functie te kiezen. Een buurtfunctie ligt voor leegstaande kerken bijvoorbeeld voor de hand maar dit is vaak een ongeschikte oplossing. Er is altijd al een bestaand buurt of wijkcentrum waardoor de ene leegstand door de andere wordt vervangen. Bovendien zijn dergelijke functies altijd gesubsidieerd om laagdrempelig te houden waardoor de exploitatie nooit rendabel kan worden.

We begeleiden in de keuze voor functie en gebruiker(s) en brengen in kaart wat er volgens regelgeving kan en mag. Plus we zetten op een rij wat een bepaalde gebruiker of functie voor de exploitatie betekent.

plan

professionele planvorming in ontwerp, stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, bestemmingsplan wijzigingen en vergunningprocedures van idee tot uitwerking
naar plan

exploitatie

opzetten van een exploitatieplan, doen van haalbaarheidsonderzoeken en het zoeken naar en overleggen met een of meerdere passende exploitanten
naar exploitatie

financiering

vaststellen van de financieringsvorm, bemiddeling in financieringsoplossingen bij banken, particuliere investeerders en mogelijke subsidietrajecten
naar financiering