Profiel

Thallia groep

De Thallia groep is ontstaan uit een jarenlange samenwerking tussen projectontwikkelaar Smolenaers groep en architectenbureau Beelen CS architecten, aangevuld met een groep van specialisten uit het gezamenlijke netwerk. De combinatie van ontwikkelaar en architect geeft een efficiënte en realistische kijk op mogelijkheden in de planfase.

Erker voorzijde - Woongebouw aan de Emmasingel, Weert | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven
Totaalbeeld straatzijde - Appartementengebouwen De Poell en La Poste, Nederweert | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

De Thallia groep adviseert vanaf idee tot en met realisatie van een project.

We genereren ideeën, onderzoeken mogelijkheden met bijbehorende exploitatieplannen en brengen zo haalbaarheid in kaart.

We toetsen plannen op regelgeving, beleid, politieke wil en sentimenten vanuit de buurt of omgeving.

Door onze werkwijze wordt een ontwerp mooier, interessanter en duurzamer door recht te doen aan de kernkwaliteiten en het verhaal van het object.

In de planfase moet van veel verschillende partijen groen licht komen alvorens er zekerheid is of een plan levensvatbaar is.

Wanneer alle lichten op groen staan, hebben we de capaciteit in huis om een plan tot een ontwerp uit te werken, vergunningen te verzorgen en als ontwikkelaar een plan te realiseren.

Situatie fasering - gezondheidscentrum met woonzorg complex, Stramproy | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

Belangrijke eigenschap van de Thallia groep bij een ontwikkeling is het plaatsvervangend vervullen van de opdrachtgeversrol met een regiefunctie voor het totale project.
Hierdoor is het mogelijk daar waar nodig specifieke kennis en know-how in te zetten en door de centrale coördinatie is efficiency gegarandeerd en worden de doelstellingen voortdurend bewaakt.

Op het gebied van architectuur, ontwerp, bouwkundig advies, herontwikkeling, stedenbouw en interieurontwerp hebben wij zelf de specialistische kennis en deskundigheid in huis.

Herbestemming pastorie, Weert - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

Wij voeren onze projecten uit met betrouwbare partners binnen een uitgebreid netwerk van benodigde disciplines en dit alles in een open verstandhouding tussen alle partijen. Ook werken wij samen met de diverse betrokken overheidsinstellingen, zowel gemeentelijk als provinciaal, als ook met mogelijke subsidieverleners.

Door ons uitgebreide netwerk zijn wij in staat snel inzicht en duidelijkheid te verkrijgen in de haalbaarheid, het draagvlak en de uiteindelijke exploitatie van onze plannen en voorstellen.

3D impressie doorsnede - Herbestemming naar studentensociëteit, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

Erfgoed

Herbestemming Sint-Andreaskerk Melick I Thallia groep Weert - Eindhoven

Tot erfgoed behoren gebouwen die om een of meerdere redenen meer dan de moeite waard zijn om te behouden. Naast een historische achtergrond kan de architectonische, stedenbouwkundige of zelfs sociale kwaliteit een reden zijn een pand te behouden. De Thallia groep is ervaren in het ontwikkelen van passende herbestemmingen voor cultureel erfgoed .

Lees verder >>

Wonen

Appartementengebouwen De Poell en La Poste, Nederweert - Smolenaers Groep Weert

Naast het ontwikkelen van nieuwe woonconcepten met zorg- en welzijnsfuncties, ontwikkelen we ook woongebouwen en woningen voor diverse doelgroepen rekening houdend met alle daarbij behorende thema’s zoals bijvoorbeeld duurzaamheid, energie en sociale samenhang.

Lees verder >>

Zorg

3D impressie voorzijde - Ontwerp seniorenwoningen, Veghel - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

Samen met specialisten uit de zorg ontwikkelt de Thallia groep woonomgevingen voor diverse doelgroepen. Dat kunnen specifieke hulpbehoevende patiëntengroepen zijn zoals mensen met dementie, die zorg en toezicht nodig hebben maar ook doelgroepen die in hoge mate zelfredzaam zijn.

Lees verder >>