Erfgoed

Herbestemmen van Erfgoed

Tot erfgoed behoren gebouwen die om een of meerdere redenen meer dan de moeite waard zijn om te behouden. Naast een historische achtergrond kan de architectonische, stedenbouwkundige of zelfs sociale kwaliteit een reden zijn een pand te behouden. En om daarvoor een passende herbestemming te ontwikkelen.

 

Herbestemmingsopgaven zijn vaak erg gecompliceerd, het herbestemmen van erfgoed zo mogelijk nog complexer. Een status van gemeentelijk- of rijksmonument bemoeilijkt of verhindert het aanbrengen van veranderingen. De nieuwe bestemming van een pand zal zorgvuldig gekozen moeten worden om te voorkomen dat er keer op keer nieuwe aanpassingen nodig blijken.

 

De bouwkundige staat waarin een pand zich verkeert, is met name in technische, maar ook in financiële zin een belangrijke factor bij het herbestemmen. Wij beschikken over zowel de bouwkundige als financiële kennis en hebben de juiste achtergrond om hier snel een beeld van de vormen.
Naast een duidelijke visie, een gedegen bouwkundige kennis en inzicht in de financiële haalbaarheid, blijkt met name volharding een vereiste om met alle partijen tot overeenstemming te komen.

 

Gezien de vaak sociaal-maatschappelijke betekenis van erfgoed zullen niet alleen de financiële, maar ook gevoelszaken maatgevend kunnen zijn.
Het ontwikkelen van een herbestemming begint altijd met het inwinnen van informatie bij alle mogelijk betrokkenen. Dit zijn onder andere de gemeente en provincie, evenals omwonenden en andere partijen die direct of indirect belang kunnen hebben bij, of een mening kunnen hebben, over de herbestemming van een pand.

Factoren voor een succesvolle herbestemming:

  • een duidelijke, heldere visie
  • overeenstemming over de nieuwe functie met alle belanghebbenden
  • toekomstbestendig bestaansrecht voor de nieuwe functie
  • een kloppend financieel plaatje
  • een geschikte exploitant
Interieur kerkgebouw | Thallia groep Weert - Eindhoven

PROJECTEN

Enkele erfgoed projecten van de Thallia groep.

Bekijk een uitgebreide selectie van onze projecten.

KENNISMAKEN

Maak vrijblijvend een afspraak voor een eerste kennismaking met onze zienswijze, werkwijze en diensten.

We stellen ons en ons werk graag aan u voor, bij u of op ons kantoor in Weert of Eindhoven.