THALLIA GROEP

Specialist in het herbestemmen van cultureel erfgoed en ontwikkelen van woningbouw.

focus

De Thallia groep ontwikkelt passende oplossingen voor de toekomst van cultureel en religieus erfgoed. Daarnaast is de Thallia groep actief in het ontwikkelen van woon en zorg projecten.

De kern van ons werk ligt in de initiatieffase: het opzetten van een realistisch plan alvorens er een compleet uitgewerkt ontwerp noodzakelijk is.
In de planfase wordt de haalbaarheid onderzocht aan de hand van bereidheid van overheden, het onderzoeken van financieringsvormen en het opzetten van een realistische exploitatie.

Van initiatieffase naar realisatie.

De Thallia groep heeft de kennis en kunde om een plan tot een ontwerp uit te werken, vergunningen te verzorgen en een plan te tot en met de uitvoering te realiseren. Het staat een opdrachtgever vrij om een eigen partner voor deze werkzaamheden aan te dragen.

Exterieur - Herbestemming Theresiakerk, Landgraaf | Thallia groep Weert - Eindhoven
Terrassen De Poell - Appartementengebouwen De Poell en La Poste, Nederweert | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

PROJECTEN

Enkele projecten van de Thallia groep.

Bekijk een uitgebreide selectie van onze projecten.

DIENSTEN

De Thallia groep gelooft in oplossingen. De weg naar een succesvolle ontwikkeling gaat niet zonder slag of stoot. De Thallia groep deelt haar visie met alle betrokken partijen om zo een breed draagvlak te creëren en tot een toekomstbestendig resultaat te komen.

initiatief

Projecten opstarten aan de hand van een idee, planorientatie en contact leggen met alle mogelijk betrokken partijen en instanties.

Lees verder >>

visie

Heldere, toekomstgerichte en realistische visies op basis van context en ongehinderd door gewoontes.

Lees verder >>

concept

Levensvatbare concepten met doelgroep, functie en plan als basis voor de uitwerking en waarop beleid wordt bepaald.

Lees verder >>

haalbaarheid

Gedegen haalbaarheidsstudies, niet alleen financieel maar ook in ruimtelijke, technisch en juridische zin.

Lees verder >>

uitwerking

Professionele ruimtelijk en technisch uitwerking van plannen en het verzorgen van de benodigde vergunningen.

Lees verder >>

begeleiding

Thallia begeleidt projecten van ideevorming tot en met de uiteindelijke realisatie.

Lees verder >>

plan

Ontwikkeling inbreidingslocatie Soerendonk | Thallia groep Weert - Eindhoven

Professionele planvorming in ontwerp, stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, bestemmingsplan wijzigingen en vergunningprocedures van idee tot uitwerking.

Lees verder >>

gebruiker

Infomatie avond Zorgwoningen Budel | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

De gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming.

Lees verder >>

exploitatie

3D impressie - gezondheidscentrum met woonzorg complex, Stramproy | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

Opzetten van een exploitatieplan, doen van haalbaarheidsonderzoeken en het zoeken naar en overleggen met een of meerdere passende exploitanten.

Lees verder >>

financiering

Herbestemming Sint-Andreaskerk Melick I Thallia groep Weert - Eindhoven

Vaststellen van de financieringsvorm, bemiddeling in financieringsoplossingen bij banken, particuliere investeerders en mogelijke subsidietrajecten.

Lees verder >>

KENNISMAKEN

Maak vrijblijvend een afspraak voor een eerste kennismaking met onze zienswijze, werkwijze en diensten.

We stellen ons en ons werk graag aan u voor, bij u of op ons kantoor in Weert of Eindhoven.