[themeone_section type=”boxed” bgcolor=”” txtcolor=”” decotop=”” decobot=””]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_header type=”h1″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
Plan
[/themeone_header]

[themeone_spacer height=”60px” class=””]
[themeone_one_half txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”geheel” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-target”]Een plan is het integrale geheel van idee, gebruikers, ontwerp, exploitatie en financiering, zowel voor herbestemming van een bestaand gebouw als voor nieuwbouw.[/themeone_icon_txt]
[themeone_icon_txt title=”oriëntatie” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-cogs”]Alvorens een plan concreet is ontwikkelen we ideeën en verrichten we diverse vooronderzoeken. We oriënteren ons op wensen van eigenaren, beoogde gebruikers, buurt, gemeente en provincie.[/themeone_icon_txt]
[themeone_icon_txt title=”doel” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-checkbox”]Het doel is een plan waarvoor de financiering rond is en waarvoor alle benodigde vergunningen afgegeven of verstrekt zijn.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_half]

[themeone_one_half txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”begeleiding” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”icon-et-streetsign”]Tussen idee en realisatie ligt een traject waarin we onze opdrachtgevers deskundig begeleiden en waarin we stap voor stap tot oplossingen komen.[/themeone_icon_txt]
[themeone_icon_txt title=”kader” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-bullet-list”]Een plan moet aan een scala van wensen, eisen en regelgevingen voldoen zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, het bouwbesluit en eisen ten aanzien van brandveiligheid en milieu.
Thallia groep weet welke eisen er spelen en stemt het plan hier steeds scherper op af.[/themeone_icon_txt]
[themeone_icon_txt title=”bestemmingsplan” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-information”]Mocht een bestemmingsplan wijziging nodig zijn dan kan de Thallia groep beoordelen of een bestemmingsplan wijziging kans van slagen heeft.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_half]

[/themeone_section]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]
[themeone_img_section type=”boxed” para=”true” img=”https://www.thalliagroep.nl/wp-content/uploads/2015/07/Headafbeelding-gezondheidscentrum-met-woonzorg-complex-Stramproy-BEELEN-CS-architecten-Eindhoven-Thalliagroep-Weert.jpg” bgrepeat=”no-repeat” blur=”” bgcolor=”accent-color3″ opacity=”0.6″ pattern=”” paddingtop=”120″ paddingbot=”120″ txtcolor=”light” ]

[themeone_header type=”h3″ txtalign=”txt-center” subtitle=”” txtcolor=”second-bgcolor” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
Een plan is het integrale geheel van idee, gebruikers, ontwerp, exploitatie en financiering, zowel voor herbestemming van een bestaand gebouw als voor nieuwbouw.
[/themeone_header]
[/themeone_img_section]
[themeone_section type=”boxed” bgcolor=”” txtcolor=”” decotop=”” decobot=””]
[themeone_spacer height=”60px” class=””]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
proces van idee tot uitwerking
[/themeone_header]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_icon_txt title=”idee” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-light-bulb-on”]Aan een idee gaat een gebouw met een probleem vooraf. Concreet, een kerk die leeg staat, een kantoorpand wat verouderd is en niet verhuurd raakt, een stuk grond wat niet rendabel is om te ontwikkelen.[/themeone_icon_txt]

[themeone_one_sixth txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[/themeone_one_sixth]

[themeone_one_sixth txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

IMG_9989a-1200

[/themeone_one_sixth]

[themeone_one_sixth txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

St Barbara gevel 01A 1024x680

[/themeone_one_sixth]

[themeone_one_sixth txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

Keizersgracht 17 scan 04

[/themeone_one_sixth]

[themeone_one_sixth txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

voorzijde-01-1200

[/themeone_one_sixth]

[themeone_one_sixth txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]

PICT8107a-1200

[/themeone_one_sixth]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_side_section img=”https://www.thalliagroep.nl/wp-content/uploads/2016/06/headafbeelding-schetsen-2-Thalliagroep-Weert-Eindhoven.jpg” position=”right” bgrepeat=”no-repeat” bgcolor=”” paddingtop=”90″ paddingbot=”90″ txtcolor=”” ]

[themeone_icon_txt title=”verkenning” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”icon-et-layers”]Een strategische aanpak begint met het genereren van ideeën voor een nieuwe functie voor verschillende gebruikers. Het gebouw wordt globaal in kaart gebracht om te zien welke functies rendabel ingepast kunnen worden. Daarnaast onderzoeken we de locatie van het gebouw, inpassing in de omgeving, type stad of dorp, voorzieningen niveau en mogelijke vraag naar nieuwe functies.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_side_section]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_side_section img=”https://www.thalliagroep.nl/wp-content/uploads/2016/06/Studie-herbestemming-oude-Rabobank-Weert-BEELEN-CS-architecten-Eindhoven-Thalliagroep-Weert.jpg” position=”left” bgrepeat=”no-repeat” bgcolor=”” paddingtop=”90″ paddingbot=”90″ txtcolor=”” ]
[themeone_icon_txt title=”vlekkenplan” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-games-ios”]Een vlekkenplan is een snelle manier om vat te krijgen op de schaal en de mogelijkheden van een locatie of gebouw. Deze inpassingsstudies geven bijvoorbeeld een beeld van aantallen kamers van een bepaalde afmeting en er zijn snel variantenstudies op te zetten.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_side_section]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_icon_txt title=”getallen” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”business-calculator”]Het vlekkenplan heeft een indicatie van de aantallen en grootte.
Op basis hiervan kan een een eerste opzet worden gemaakt van de opbrengsten en kosten en kan er uitgerekend worden of het plan kan leiden tot een rendabele exploitatie, wat de investeringen zijn en of er in de juiste schaalgrootte wordt gedacht.
Mochten de opbrengsten en kosten niet in verhouding zijn dan kan het vlekkenplan eenvoudig worden aangepast.[/themeone_icon_txt]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_side_section img=”https://www.thalliagroep.nl/wp-content/uploads/2016/06/Herbestemming-Bernadettekerk-plattegrond-grijs-Landgraaf-BEELEN-CS-architecten-Eindhoven-Thalliagroep-Weert.jpg” position=”right” bgrepeat=”no-repeat” bgcolor=”” paddingtop=”90″ paddingbot=”90″ txtcolor=”” ]

[themeone_icon_txt title=”ontwerp” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”general-divider”]Een vlekkenplan wordt zo nodig uitgewerkt tot een eerste ontwerp om bouwkundige investeringen scherper in kaart te brengen. Een globaal uitgewerkt ontwerp is noodzakelijk bij overleg met de gemeente, investeerders, kopers en/of exploitanten.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_side_section]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_side_section img=”https://www.thalliagroep.nl/wp-content/uploads/2016/06/Herbestemming-pastorie-Weert-BEELEN-CS-architecten-Eindhoven-Thalliagroep-Weert.jpg” position=”left” bgrepeat=”no-repeat” bgcolor=”” paddingtop=”90″ paddingbot=”90″ txtcolor=”” ]

[themeone_icon_txt title=”uitwerking” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”icon-et-tools”]Thallia werkt zelf of in samenwerking met een partner projecten uit voor vergunningsaanvragen, gebruiksmeldingen of bestemmingsplan procedures. Het staat een opdrachtgever vrij zelf een partner aan te dragen om het plan bouwkundig uit te werken en een omgevingsvergunning aan te vragen.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_side_section]
[/themeone_section]

[themeone_spacer height=”80px” class=””]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#ff6666″ last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”true” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-profile-male”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-profile-female”]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
gebruikers
[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]de gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar gebruikers” url=”/gebruikers” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#6699cc” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-presentation”]
[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
exploitatie[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]opzetten van een exploitatieplan, doen van haalbaarheidsonderzoeken en het zoeken naar en overleggen met een of meerdere passende exploitanten[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar exploitatie” url=”/exploitatie” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#9966cc” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”business-coin-euro”]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
financiering[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]vaststellen van de financieringsvorm, bemiddeling in financieringsoplossingen bij banken, particuliere investeerders en mogelijke subsidietrajecten[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar financiering” url=”/financiering” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]
[themeone_spacer height=”0px” class=””]