Plan

geheel

Een plan is het integrale geheel van idee, gebruikers, ontwerp, exploitatie en financiering, zowel voor herbestemming van een bestaand gebouw als voor nieuwbouw.

begeleiding

Tussen idee en realisatie ligt een traject waarin we onze opdrachtgevers deskundig begeleiden en waarin we stap voor stap tot oplossingen komen.

oriëntatie

Alvorens een plan concreet is ontwikkelen we ideeën en verrichten we diverse vooronderzoeken. We oriënteren ons op wensen van eigenaren, beoogde gebruikers, buurt, gemeente en provincie.

kader

Een plan moet aan een scala van wensen, eisen en regelgevingen voldoen zoals bijvoorbeeld het bestemmingsplan, het bouwbesluit en eisen ten aanzien van brandveiligheid en milieu.
Thallia groep weet welke eisen er spelen en stemt het plan hier steeds scherper op af.

doel

Het doel is een plan waarvoor de financiering rond is en waarvoor alle benodigde vergunningen afgegeven of verstrekt zijn.

bestemmingsplan

Mocht een bestemmingsplan wijziging nodig zijn dan kan de Thallia groep beoordelen of een bestemmingsplan wijziging kans van slagen heeft.

Een plan is het integrale geheel van idee, gebruikers, ontwerp, exploitatie en financiering, zowel voor herbestemming van een bestaand gebouw als voor nieuwbouw.

proces van idee tot uitwerking

idee

Aan een idee gaat een gebouw met een probleem vooraf. Concreet, een kerk die leeg staat, een kantoorpand wat verouderd is en niet verhuurd raakt, een stuk grond wat niet rendabel is om te ontwikkelen.

Exterieur - Herbestemming Theresiakerk, Landgraaf | Thallia groep Weert - Eindhoven
Kerk aan de lange haven, Schiedam - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert
St Barbara gevel - Herbestemming oude katholieke school naar Appartementen, Amsterdam - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert
Keizersgracht 17 gevel - Herbestemming naar studentensociëteit, Eindhoven - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert
entree, voorzijde erker - Jeugdzorg Tuurkesweg - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert
Straatgevel - Plan voor herbestemming pastorie naar zorgappartementen of hotel, Weert - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

verkenning

Een strategische aanpak begint met het genereren van ideeën voor een nieuwe functie voor verschillende gebruikers. Het gebouw wordt globaal in kaart gebracht om te zien welke functies rendabel ingepast kunnen worden. Daarnaast onderzoeken we de locatie van het gebouw, inpassing in de omgeving, type stad of dorp, voorzieningen niveau en mogelijke vraag naar nieuwe functies.

headafbeelding schetsen 2 - Thalliagroep Weert Eindhoven

vlekkenplan

Een vlekkenplan is een snelle manier om vat te krijgen op de schaal en de mogelijkheden van een locatie of gebouw. Deze inpassingsstudies geven bijvoorbeeld een beeld van aantallen kamers van een bepaalde afmeting en er zijn snel variantenstudies op te zetten.

Entreeverdieping - Voorstudie herbestemming naar zorgappartementen, Weert - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

getallen

Het vlekkenplan heeft een indicatie van de aantallen en grootte.
Op basis hiervan kan een een eerste opzet worden gemaakt van de opbrengsten en kosten en kan er uitgerekend worden of het plan kan leiden tot een rendabele exploitatie, wat de investeringen zijn en of er in de juiste schaalgrootte wordt gedacht.
Mochten de opbrengsten en kosten niet in verhouding zijn dan kan het vlekkenplan eenvoudig worden aangepast.

Entreeverdieping - Voorstudie herbestemming naar zorgappartementen, Weert - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

ontwerp

Een vlekkenplan wordt zo nodig uitgewerkt tot een eerste ontwerp om bouwkundige investeringen scherper in kaart te brengen. Een globaal uitgewerkt ontwerp is noodzakelijk bij overleg met de gemeente, investeerders, kopers en/of exploitanten.

Herbestemming Sint-Bernadettekerk principe plattegrond kleur, Landgraaf - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

uitwerking

Thallia werkt zelf of in samenwerking met een partner projecten uit voor vergunningsaanvragen, gebruiksmeldingen of bestemmingsplan procedures. Het staat een opdrachtgever vrij zelf een partner aan te dragen om het plan bouwkundig uit te werken en een omgevingsvergunning aan te vragen.

Herbestemming pastorie, Weert - BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

Gebruiker

Infomatie avond Zorgwoningen Budel | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

De gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming.

Lees verder >>

Exploitatie

3D impressie - gezondheidscentrum met woonzorg complex, Stramproy | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

Opzetten van een exploitatieplan, doen van haalbaarheidsonderzoeken en het zoeken naar en overleggen met een of meerdere passende exploitanten.

Lees verder >>

Financiering

Herbestemming Sint-Andreaskerk Melick I Thallia groep Weert - Eindhoven

Vaststellen van de financieringsvorm, bemiddeling in financieringsoplossingen bij banken, particuliere investeerders en mogelijke subsidietrajecten.

Lees verder >>