[themeone_section type=”boxed” bgcolor=”” txtcolor=”” decotop=”” decobot=””]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]
[themeone_header type=”h1″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
Financiering
[/themeone_header]

[themeone_spacer height=”60px” class=””]
[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_header type=”h3″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
bemiddeling
[/themeone_header]

Thallia groep bemiddelt bij het vinden van de juiste financiering. We begeleiden projecten bij het vinden van investeerders en we brengen de mogelijkheden van financiering in kaart.
[/themeone_one_third]
[themeone_two_thirds txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon_txt title=”financieringsvorm” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=””]
Het exploitatieplan geeft de investeringsbehoefte aan en geeft de basis voor lasten die gedragen kunnen worden en binnen welke tijd investeringen terugverdiend kunnen worden.

Afhankelijk van de aard van het project worden één of meerdere financieringsvormen gekozen. Te denken valt aan hypothecaire leningen, deelnames, huurkoop en crowd funding. Daarnaast kan gekozen worden tussen aflossen of aflossingsvrije leningen.
[/themeone_icon_txt]

[/themeone_two_thirds]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
investeerders en voorfinanciering
[/themeone_header]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_icon_txt title=”cofinanciering” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”business-safe”]Mocht de exploitant de ontwikkeling niet zelf geheel kunnen of willen financieren dan zal er gekozen moeten worden voor een (co-)financier. Er bestaan diverse soorten investeerders. Naast traditionele banken doen we zaken met vermogende particulieren, beleggingsorganisaties en projectontwikkelaars.[/themeone_icon_txt]

[themeone_icon_txt title=”kosten voorfinancieren” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”business-tag-euro”]Veel financiers stappen pas in een project nadat alle benodigde vergunningen verstrekt zijn. De planfase is dan al volledig afgerond en kosten voor planontwikkeling en het vergunningstraject zijn voor rekening van de opdrachtgever.[/themeone_icon_txt]

[themeone_icon_txt title=”turn key projecten” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”icon-et-key”]Er zijn ook partijen, zoals veel zorgondernemers, die een project turn key afnemen, dus pas na voltooiing van alle bouwwerkzaamheden. In dat geval zal ook de uitvoering voorfinanciering nodig hebben.[/themeone_icon_txt]

 
[themeone_header type=”h3″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
subsidiemogelijkheden
[/themeone_header]

Na onderzoek van de subsidiemogelijkheden bij de diverse overheden (gemeente, provincie, rijk en EU) en particuliere subsidieverstrekkers, wordt als dat nodig en wenselijk is het plan aangepast en klaar gemaakt voor de subsidieaanvraag. Vervolgens wordt het subsidieaanvraagtraject verzorgd en begeleid.

[/themeone_section]

[themeone_spacer height=”80px” class=””]
[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#339999″ last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-lightbulb”]
[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
plan[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]professionele planvorming in ontwerp, stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, bestemmingsplan wijzigingen en vergunningprocedures van idee tot uitwerking[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar plan” url=”/plan” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#ff6666″ last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”true” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-profile-male”]
[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-profile-female”]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
gebruikers
[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]de gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar gebruikers” url=”/gebruikers” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]
[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#6699cc” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-presentation”]
[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
exploitatie[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]opzetten van een exploitatieplan, doen van haalbaarheidsonderzoeken en het zoeken naar en overleggen met een of meerdere passende exploitanten[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar exploitatie” url=”/exploitatie” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]
[themeone_spacer height=”0px” class=””]