Exploitatie

haalbaarheid

exploitatieplan

Thallia groep heeft de kennis en ervaring om voor ieder idee, functie of herbestemming snel een kosten-baten analyse op te zetten. Naarmate de uitwerking vordert kristalliseert de gekozen opzet uit tot een gedegen exploitatieplan. Vanaf de eerste opzet draagt het exploitatieplan bij aan kostenbeheersing en worden valkuilen tijdig onderkend.

kosten

Kosten die meegenomen worden in het exploitatieplan zijn onder andere aankoopkosten, renovatie en verbouwkosten en huidig en toekomstig onderhoud. Investeringen zoals planontwikkeling en herbestemmingskosten moeten ook gedekt kunnen worden.

| BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

getallen

balans

Het exploitatieplan voorziet in getallen voor de jaarlijkse kosten, zoals onderhoud, huur en eventuele aflossingen. Afhankelijk van de functie van het vastgoed wordt ook in kaart gebracht wat de inkomsten zijn van het betreffende project.

businesscase

De beoogde exploitant verwerkt het exploitatieplan in een eigen businesscase, waar loonkosten en overige diensten eventueel los staan van de kosten en opbrengsten van het vastgoed.

evenwicht

Kosten en opbrengsten moeten jaarlijks in evenwicht zijn, investeringen moeten zich terug kunnen verdienen. Een exploitant moet daarnaast voldoende inkomsten kunnen genereren voor een rendabele bedrijfsvoering.

subsidiemogelijkheden

Soms zijn subsidies vereist om onderhoud, bouw of verbouw rendabel te maken, die na oplevering niet meer op de jaarlijkse begroting drukken. Mogelijkheden verschillen per project, Thallia adviseert en begeleidt bij het aanvragen van subsidies.

Kapconstructie - plan voor mausoleum in de Kerk aan de Lange Haven, Schiedam- BEELEN CS architecten Eindhoven / Thalliagroep Weert

Plan

Ontwikkeling inbreidingslocatie Soerendonk | Thallia groep Weert - Eindhoven

Professionele planvorming in ontwerp, stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, bestemmingsplan wijzigingen en vergunningprocedures van idee tot uitwerking.

Lees verder >>

Gebruiker

Infomatie avond Zorgwoningen Budel | BEELEN CS architecten / Thallia groep Weert - Eindhoven

De gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming.

Lees verder >>

Financiering

Herbestemming Sint-Andreaskerk Melick I Thallia groep Weert - Eindhoven

Vaststellen van de financieringsvorm, bemiddeling in financieringsoplossingen bij banken, particuliere investeerders en mogelijke subsidietrajecten.

Lees verder >>