[themeone_section type=”boxed” bgcolor=”” txtcolor=”” decotop=”” decobot=””]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_header type=”h1″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
Exploitatie
[/themeone_header]

[themeone_spacer height=”60px” class=””]
[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
haalbaarheid
[/themeone_header]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_one_half txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”exploitatieplan” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”business-bar-chart”]Thallia groep heeft de kennis en ervaring om voor ieder idee, functie of herbestemming snel een kosten-baten analyse op te zetten. Naarmate de uitwerking vordert kristalliseert de gekozen opzet uit tot een gedegen exploitatieplan. Vanaf de eerste opzet draagt het exploitatieplan bij aan kostenbeheersing en worden valkuilen tijdig onderkend.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_half]

[themeone_one_half txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”kosten” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”business-tag-euro”]Kosten die meegenomen worden in het exploitatieplan zijn onder andere aankoopkosten, renovatie en verbouwkosten en huidig en toekomstig onderhoud. Investeringen zoals planontwikkeling en herbestemmingskosten moeten ook gedekt kunnen worden.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_half]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]
[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
getallen
[/themeone_header]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”balans” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”business-calculator”]Het exploitatieplan voorziet in getallen voor de jaarlijkse kosten, zoals onderhoud, huur en eventuele aflossingen. Afhankelijk van de functie van het vastgoed wordt ook in kaart gebracht wat de inkomsten zijn van het betreffende project.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”businesscase” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”icon-et-presentation”]De beoogde exploitant verwerkt het exploitatieplan in een eigen businesscase, waar loonkosten en overige diensten eventueel los staan van de kosten en opbrengsten van het vastgoed.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon_txt title=”evenwicht” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”icon-et-refresh”]Kosten en opbrengsten moeten jaarlijks in evenwicht zijn, investeringen moeten zich terug kunnen verdienen. Een exploitant moet daarnaast voldoende inkomsten kunnen genereren voor een rendabele bedrijfsvoering.
[/themeone_icon_txt]

[/themeone_one_third]

[themeone_icon_txt title=”subsidiemogelijkheden” size=”fa-4x” position=”left” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=””]Soms zijn subsidies vereist om onderhoud, bouw of verbouw rendabel te maken, die na oplevering niet meer op de jaarlijkse begroting drukken. Mogelijkheden verschillen per project, Thallia adviseert en begeleidt bij het aanvragen van subsidies.[/themeone_icon_txt]

[/themeone_section]

[themeone_spacer height=”80px” class=””]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#339999″ last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-lightbulb”]
[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
plan[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]professionele planvorming in ontwerp, stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, bestemmingsplan wijzigingen en vergunningprocedures van idee tot uitwerking[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar plan” url=”/plan” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#ff6666″ last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”true” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-profile-male”]
[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”icon-et-profile-female”]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
gebruikers
[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]de gebruiker is de maatstaf voor de functieverandering van een gebouw en staat zodoende centraal vanaf het eerste ontwerp tot en met de uiteindelijke planvorming[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar gebruikers” url=”/gebruikers” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]

[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”true” color=”#9966cc” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]
[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”#ffffff” icon=”business-coin-euro”]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”#ffffff” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
financiering[/themeone_header]

[themeone_highlight txtcolor=”#ffffff” bgcolor=””]vaststellen van de financieringsvorm, bemiddeling in financieringsoplossingen bij banken, particuliere investeerders en mogelijke subsidietrajecten[/themeone_highlight]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_button text=”naar financiering” url=”/financiering” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”#ffffff” bgcolor=”accent-color1″ bganim=”true” target=”_self” iconanim=”” icon=””/]

[/themeone_one_third]
[themeone_spacer height=”0px” class=””]