Appartementen in schoolgebouw

Herbestemming voormalige Sint Barbaraschool naar appartementen

Oosterparkbuurt, Amsterdam

 

0205-22

In de 3e Oosterparkstraat in Amsterdam ligt een klein monumentaal schoolgebouw uit 1906. Het bestaat uit drie bouwlagen die elk twee klaslokalen huisvesten van ongeveer zes bij zes meter. De verdiepingen worden ontsloten door een ruim karakteristiek trappenhuis.

 

Ieder klaslokaal met een vrije hoogte van 4,5m is getransformeerd tot appartement. Deze hoogte was echter niet toereikend voor een volledige verdiepingsvloer.

Het uitgangspunt was de karakteristiek van het schoolgebouw zo veel mogelijk in het interieur van de appartementen tot uitdrukking te laten komen. Gekozen is voor een glooiend ‘inbouw-element’, opgebouwd uit 11cm dik gelamineerd hout dat als een soort inbouwmeubel het klaslokaal opdeelt in verschillende ruimtes.

0205-24

 

rendering_drsn

 

Ondanks de geringe dikte is de entresol vloer voldoende stijf door het massieve hout en zijn de ruimtes meteen voorzien van een vloer- en plafond afwerking.

 

0205-03

Enkele andere herbestemmingsprojecten