Gezondheidscentrum met woonzorgcomplex

Plan voor een vrijkomend binnenterrein

Stramproy, gemeente Weert

 

X1603 SO1 p6 situ skp overview

 

Plan voor het mogelijk vrijkomen van een bedrijfslocatie nabij een centrumgebied.

Beschikbare kavels worden in de planvorming meegenomen om onder andere een woonzorg complex en gezondheidscentrum te realiseren.

Straatpatronen worden aangeheeld en doorgetrokken naar bestaande de hoofdontsluiting.

 

X1603 SO1 p4 situatie

X1603 SO1 p5 situ fasering

 

ruimtelijke inpassing

3D impressie gezondheidscentrum met woonzorg complex Stramproy BEELEN CS architecten Eindhoven Thalliagroep Weert

 

3D impressie gezondheidscentrum met woonzorg complex Stramproy BEELEN CS architecten Eindhoven Thalliagroep Weert

 

3D impressie gezondheidscentrum met woonzorg complex Stramproy BEELEN CS architecten Eindhoven Thalliagroep Weert

Enkele andere zorgprojecten