[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_section type=”boxed” bgcolor=”” txtcolor=”” decotop=”” decobot=””]

[themeone_header type=”h1″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
Herbestemmen van Erfgoed
[/themeone_header]

[/themeone_section]
[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_section type=”boxed” bgcolor=”” txtcolor=”” decotop=”” decobot=””]

[themeone_two_thirds txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”” anim=”” delay=”0ms”]

Tot erfgoed behoren gebouwen die om een of meerdere redenen meer dan de moeite waard zijn om te behouden. Naast een historische achtergrond kan de architectonische, stedenbouwkundige of zelfs sociale kwaliteit een reden zijn een pand te behouden. En om daarvoor een passende herbestemming te ontwikkelen.

Herbestemmingsopgaven zijn vaak erg gecompliceerd, het herbestemmen van erfgoed zo mogelijk nog complexer. Een status van gemeentelijk- of rijksmonument bemoeilijkt of verhindert het aanbrengen van veranderingen. De nieuwe bestemming van een pand zal zorgvuldig gekozen moeten worden om te voorkomen dat er keer op keer nieuwe aanpassingen nodig blijken.

De bouwkundige staat waarin een pand zich verkeert, is met name in technische, maar ook in financiële zin een belangrijke factor bij het herbestemmen. Wij beschikken over zowel de bouwkundige als financiële kennis en hebben de juiste achtergrond om hier snel een beeld van de vormen.
Naast een duidelijke visie, een gedegen bouwkundige kennis en inzicht in de financiële haalbaarheid, blijkt met name volharding een vereiste om met alle partijen tot overeenstemming te komen.

Gezien de vaak sociaal-maatschappelijke betekenis van erfgoed zullen niet alleen de financiële, maar ook gevoelszaken maatgevend kunnen zijn.
Het ontwikkelen van een herbestemming begint altijd met het inwinnen van informatie bij alle mogelijk betrokkenen. Dit zijn onder andere de gemeente en provincie, evenals omwonenden en andere partijen die direct of indirect belang kunnen hebben bij, of een mening kunnen hebben, over de herbestemming van een pand.

[/themeone_two_thirds]
[themeone_one_third txtalign=”txt-left” boxed=”” padding=”” color=”” last_column=”true” anim=”” delay=”0ms”]

[themeone_header type=”h3″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
De factoren voor een succesvolle herbestemming:
[/themeone_header]

[themeone_ul txtalign=”txt-left” boxed=”” txtcolor=””]
[themeone_li licolor=”accent-color1″ anim=”” bullet=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right”]een duidelijke, heldere visie[/themeone_li]
[themeone_li licolor=”accent-color1″ anim=”” bullet=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right”]overeenstemming over de nieuwe functie met alle belanghebbenden[/themeone_li]
[themeone_li licolor=”accent-color1″ anim=”” bullet=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right”]toekomstbestendig bestaansrecht voor de nieuwe functie[/themeone_li]
[themeone_li licolor=”accent-color1″ anim=”” bullet=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right”]een kloppend financieel plaatje[/themeone_li]
[themeone_li licolor=”accent-color1″ anim=”” bullet=”” icon=”fa fa-chevron-circle-right”]een geschikte exploitant[/themeone_li]
[/themeone_ul]

[/themeone_one_third]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
kennismaken[/themeone_header]
[themeone_icon size=”fa-4x” inline=”true” spinning=”” anim=”” iconbg=”” bgcolor=”” bganim=”” color=”accent-color1″ icon=”eating-coffee-cup”]

Bezit of beheert u een monument?

Maak vrijblijvend een afspraak voor een kennismaking met onze zienswijze, werkwijze en diensten.

We stellen ons en ons werk graag aan u voor om te bekijken welke oplossingen wij kunnen bieden.

[themeone_button text=”maak afspraak” url=”https://www.thalliagroep.nl/contact/” size=”regular” type=”standard” border=”full-rounded” style=”to-button-border” txtcolor=”accent-color1″ bgcolor=”accent-color1″ bganim=”” target=”_self” iconanim=”true” icon=”general-alarm”/]
[themeone_spacer height=”60px” class=””]

[themeone_divider style=”solid” position=”center” width=”100%” height=”1px” color=”accent-color1″]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[themeone_header type=”h2″ txtalign=”txt-left” subtitle=”” txtcolor=”” decor=”” decorcolor=”” decorheight=”2px”]
projecten
[/themeone_header]

[themeone_spacer height=”20px” class=””]

[themeone_grid gridtype=”grid” type=”portfolio” orderby=”none” category=”herbestemming” postnb=”10″ postsize=”” portsize=”normal” portstyle =”style2″ hlayout=”true” rownb=”1″ toggle=”” controls=”true” pagination=”ajax” filters=”” ratio=”0.75″ gutter=”20px” colsup=”4″ col1600=”4″ col1280=”4″ col1000=”3″]

[themeone_spacer height=”40px” class=””]

[/themeone_section]